Príprava talentov v chémii pre podnikateľský úspech inovácií v malých a stredných podnikoch – InnoChem


Přidat vlastní PR článek

S podporou prostriedkov z Programu EÚ pre vzdelanie, odbornú prípravu, mládež a šport ERAZMUS+, odštartovala na Slovensku príprava talentov v chémii pre podnikateľský úspech inovácií v malých a stredn

05/13/2015 - 09:51


S podporou prostriedkov z Programu EÚ pre vzdelanie, odbornú prípravu, mládež a šport ERAZMUS+, odštartovala na Slovensku príprava talentov v chémii pre podnikateľský úspech inovácií v malých a stredných podnikoch – InnoChem. Vytvorenie užšieho partnerstva medzi študentmi univerzít a organizácií zaoberajúcich sa chémiou, by malo priniesť impulz pre rozvoj chémie a na druhej strane by mali dostať šancu mladí inovátori z vysokých škôl pre svoj osobný rozvoj, čím sa zvýšia ich šance na zaujímavé zamestnanie. Informovala o tom Ing. Silvia Surová, generálna sekretárka Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu (ZCHFP) SR.

,,Vedúcim partnerom celého projektu, ktorý pomôže zvládnuť zmeny v priemysle, ekonomickom prostredí a v technológiách, je ZCHFP SR. Program ERAZMUS+ v rámci projektu InnoChem zastupuje Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC) a Národná agentúra programu ERAZMUS+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu. Projekt potrvá 36 mesiacov, od 1.9.2014 do 31.8.2017. Základným cieľom projektu je vytvoriť podmienky pre vznik strategického partnerstva univerzít a zamestnávateľov, zameraného na rozvoj podnikateľských zručností a znalostí súčasných a budúcich trendov vo výrobkových inováciách so špecifickým dôrazom na malé a stredné podniky (MSP). Účelom je využitie know-how v chemickom priemysle na vybudovanie podnikateľských schopností a zručností u mladých talentov, s cieľom napomôcť výchove novej generácie výskumníkov schopných podporiť rozvoj týchto podnikov cestou inovácií,“ konštatovala S. Surová.

Dodala, že projekt kladie dôraz najmä na pomoc malým a stredným podnikom a na hraničné regióny EÚ. Vychádza pritom zo skúseností, že v týchto oblastiach je množstvo investičných príležitostí, ktoré zostávajú nevyužité. Projekt sa zameriava na podnietenie kreativity a inovatívnosti vo výučbe na vysokých školách a univerzitách.

Východiskovým materiálom je dopadová štúdia Rozhodujúce potreby v zručnostiach pre inovácie v chemickom priemysle, ktorú vypracovalo Európske združenie chemického priemyslu (CEFIC).

Práca na projekte je v zmysle uvedenej štúdie rozdelená na postupné logické kroky:
Analýza súčasného stavu (Status Quo Analysis) s cieľom identifikovať potreby v oblasti inovatívnych zručností študentov univerzít, rozpoznať a pomenovať bariéry ich rozvoja a navrhnúť, ako sa dajú prekonať
Návrh a vypracovanie cestovných máp (Road maps) na implementáciu know-how a odporúčaní na inovácie vo vysokoškolskom a univerzitnom vzdelávaní
Prediskutovanie a odsúhlasenie cestovných máp
Vypracovanie Akčného plánu
· Rozšírenie výstupov projektu a odporúčaných postupov prostredníctvom siete národných zväzov chemického priemyslu, ktorí sú členmi CEFIC.

Očakávané pozitívne dopady výsledkov projektu:
Projekt napomôže zvládnuť zmeny v priemysle, ekonomickom prostredí a v technológiách
Vysoké školy a zamestnávatelia budú mať zadefinovaný postup pre rozvoj rozhodujúcich kompetencií a invenčného myslenia mladých inovátorov
Zlepšia sa šance absolventov vysokých škôl a univerzít nájsť si zaujímavé zamestnanie
Zvýši sa kreativita a inovácie vo vysokoškolskom vzdelávaní prostredníctvom spolupráce zamestnávateľov a vysokých škôl
Vytvoria sa lepšie predpoklady pre rozvoj MSP a využitie investičných príležitostí, čím sa zlepšia podmienky na rast chemického a farmaceutického priemyslu.

Partneri Projektu:

Vedúci partner:
Zväz chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky (ZCHFP SR)

· Partneri:

- Slovenská technická univerzita, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (STU, FCHPT), Bratislava
- Európske združenie chemického priemyslu (CEFIC), Brusel
- Národná technická univerzita v Aténach (NTUA), Atény
- Vysoká škola chemicko-technologická (VŠCHT), Praha
- Helénsky zväz chemického priemyslu (HACI), Atény
- Česká technologická platforma pre udržateľnú Chémiu (Sus Chem), Praha.

V sídle ZCHFP SR v Bratislave sa 16.4.2015 uskutočnilo pracovné stretnutie partnerov projektu.


Príprava talentov v chémii pre podnikateľský úspech inovácií v malých a stredných podnikoch – InnoChem
Príprava talentov v chémii pre podnikateľský úspech inovácií v malých a stredných podnikoch – InnoChem
Príprava talentov v chémii pre podnikateľský úspech inovácií v malých a stredných podnikoch – InnoChem

Přidejte hodnocení článku / recenze

Ještě nehodnoceno. Buďte první :-)


Přidejte komentář a hodnocení článku (názory k článku, recenzi, nabídce)

Dospelí i deti si budú môcť vychutnať atmosféru rakúsko-uhorskej monarchie v nedeľu 20. augusta v Bardejovských...

Přidat PR článek zdarma

Přidejte vlastní recenzi / PR článek

Poslední komentáře

07/21/2013 - 02:01
07/21/2013 - 00:31
07/21/2013 - 00:16
07/20/2013 - 23:49
07/20/2013 - 23:18
07/20/2013 - 21:54
07/20/2013 - 21:51
07/20/2013 - 21:45
Půjčky, peníze, finance